Đổi thẻ cào thành tiền mặt

Sai mệnh giá -50%. Hết sức lưu ý!!!

Đổi Thẻ Ngay nghiêm cấm sử dụng thẻ cào trộm cắp, lừa đảo.

♥️ Thẻ Zing vui lòng viết liền bỏ dấu "-" . Ví dụ: 8TDX-1RK9-8 thì viết thành 8TDX1RK98

♥️ Bạn có thể gửi nhiều thẻ một lúc bằng cách chọn "+" ô điền thẻ

♥️ Ra mắt đổi thẻ GARENA, VCOIN cực hotTổng thực nhận: 0đ

Bảng phí đổi thẻ cào

Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 13% 13% 13% 12% 12% 13% 13% 16% 16%
VIP 13% 13% 13% 13% 13% 13% 17% 17% 17%
THÀNH VIÊN 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
VIP 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
THÀNH VIÊN 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
VIP 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
THÀNH VIÊN 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
VIP 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
THÀNH VIÊN 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
VIP 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
THÀNH VIÊN 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31%
VIP 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31%
THÀNH VIÊN 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 50% 30%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31%
VIP 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31%
THÀNH VIÊN 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31%
VIP 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31%
THÀNH VIÊN 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%